اسم او نور امید است ودر خانه ی کودک به مناسبت فرارسیدن سالروز طلوع خورشید پرفروغ آسمان علم الهی حضرت محمد (ص ) جشنی برگزار گردید ،ابتدا ء کودکان از طریق فیلم با دوران کودکی و زندگی پیامبر ( ص ) آشنا شدند سپس با نوای مولودی وشور و شادی این روز پر شکوه را گرامی داشتند .

IMG_0159 IMG_0179 IMG_0224