برگزاری مانور زلزله درروز چهارشنبه  مورخ 92/9/6 با حضور دانش آموزان و مسئولین سازمان هلال احمر برگزار گردید در این مانور دانش آموزان با چگونگی حفاظت از خود در زمان زلزله و نحوه رسیدگی به مسدومان آشنا شدند.

 

مانور1

 

مانور5

مانور3

مانور2

مانور4