روز شنبه مورخ 93/12/9 همایش مدیریت هوش هیجانی در منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران برگزار گردید در این همایش از مقاله های برتر همکاران مجتمع آموزشی شهید مهدوی تقدیر به عمل آمد و به دنبال آن مقطع متوسطه یک نیز طی مراسمی هدیه ای به رسم یادبود به همکاران پژوهشگر اعطا نمود.

IMG_3623