یک روز پاییزی کودکانمان جهت آشنایی با مفهوم گذر زمان و طبقه بندی برگ ها به پارک رفته ضمن تحقیق و جمع آوری اطلاعات در باره ی تغییر رنگ برگ ها ،کلاژ زیبایی درست کردند .

IMG_0100

IMG_0112

 

IMG_0125

 

 

IMG_0127