روز دوشنبه مورخ 92/7/29 دانش آموزان پایه اول در راستای واحد آموزشی ” سالم باش    شاداب باش ” و نقش صبحانه در سلامتی انسان ، صبحانه خود را در مدرسه میل نموده ، سپس با توجه به ویژگی دانش آموز موفق که دلسوز و اجتماعی می باشد یک سبد غذایی تهیه و جهت افراد نیازمند به محل مورد نظر ارسال نمودند .