21 شهریور مقارن با عید سعید قربان جلسه ای با موضوع آموزشی  برگزار گردید. در پایان ضمن تقدیر از دانش آموزان منطقه در رشته های مختلف ، بسته آموزشی به والدین تحویل گردید.

IMG_4254

IMG_4265