بمناسبت روز کتاب و کتابخوانی خانم سلطانزاده نویسنده کودکان و نوجوانان در جمع صمیمی دانش اموزان دبستان حضور یافتند و برای بچه ها در مورد کتابهای کودکان و قصه و داستان صحبت کردند، همچنین در بخشی از برنامه ، جوایز دانش آموزان برگزیده مسابقات ادبی و هنری اهدا شد.

 

IMG_2668    IMG_2657