در روز دوشنبه 18 آبان  گروهی از اعضای موسسه آموزشی قرآنی مهاد اصفهان ، کانون معماران و شهرسازان جوان و  همچنین گروهی از دبیران و هنرجویان هنرستان نرگس تهران از مجتمع آموزشی شهید مهدوی بازدید نمودند.

IMG_2194

IMG_2213

IMG_2212