کودکان مدیران و مسئولان مجتمع آموزشی شهید مهدوی را به جشن نوروز دعوت کردند .

IMG_4849 IMG_4858 IMG_4865 IMG_4889