دست او را گرفتم 

                 زود بوسیدم او را 

                                دیدم از پشت عینک ناگهان آسمان را 

آری چشمان مادربزرگ آسمان است آسمانی از آرامش ،صبوری ،عشق ،ایثار و محبت …. و این توصیه ی دین اسلام و ائمه ی اطهار است احترام به بزرگتر ؛ از اصول حاکم بر خانه کودک توجه به فرهنگ بومی و منطقه ای و احترام گذاشتن است ، در آخرین روز از پاییز فرشته های مهربانی میهمان خانه کودک بودند تا با قصه هایشان در شب یلدا طعم محبت را از دل دانه  انار سرخ وشیرینی زندگی را از دل هندوانه بیرون کشیده و نثار نوه هایشان کنند .

با تشکر از مادر بزرگ های ناروین ،نارا ،  لیلیا ،یاسمن ،مایا ، آوا ، النا و آلا که با حضور خود در خانه ی کودک اوقات پرنشاطی را کودکانمان فراهم نمودند .

            سایه ی سربلندیتان تا سال ها گسترده باد .

IMG_0307 IMG_0265 IMG_0020 IMG_0282 IMG_0320 IMG_0265 IMG_0288 IMG_0324 IMG_0256