روز چهارشنبه مورخ 92/8/8

دانش آموزان مقطع دبیرستان همراه با دبیر مربوطه در همایش هوا فضا واقع در برج میلاد شرکت نمودند

IMG_4420

IMG_4424