روز یکشنبه مورخ 95/8/16 معاینه چشم دانش آموزان پایه دوم و تعدادی از دانش آموزان کلاس اول توسط جناب آقای دکتر نیاکی انجام شد .