باعرض تبريک به خانم ها رومينا شفائي ، که در مسابقات کاتاي بانوان کشور موفق به کسب مقام دوم سبک کيوکوشين بين الملل گرديدند و  خانم باران روحاني که در مسابقات اسکي آلپاين نونهالان استان تهران موفق به کسب مقام دوم گرديدند .

با آرزوي توفيق روزافزون براي تمامي ورزشکاران و قهرمانان مجتمع