تيم بسکتبال دبستان شهيد مهدوي در مسابقات استان تهران با نتيجه 29 بر 13 موفق به کسب پيروزي در مقابل تيم منطقه 2 شدند .