در راستای آموزش مهارت های هنری کلاس آموزش گلسازی برای دانش آموزان پایه سوم وچهارم برگزار شد.