موفقیت و کسب رتبه اول حفظ قرآن در منطقه توسط دانش آموز پایه نهم خانم هدیه سادات شمس نیا و راهیابی به مرحله  استانی را تبریک می گوییم و برای ایشان آرزوی  توفیق روز افزون را از خداوند متعال  خواستاریم.

IMG_4219