18 فروردین لغایت 24 فروردین هفته ی بهداشت جهانی را گرامی می داریم .

شعار هفته ی بهداشت در سال 1395( 2016 )

ارتقاء آگاهی در خصوص روند افزایش دیابت و پیامد های آن .

جهت تشخیص و جلوگیری از بیماری دیابت مربیان در پیش دبستان معاینه و میزان قند خونشان اندازه گیری شد .

IMG_1740