روز شنبه مورخ 95/8/8 دانش آموزان پایه ششم برای حضور در فضای معنوی با رعایت آداب زیارت و در راستای واحد چگونه احساسات خود را بیان کنیم  به همراه معلم و مربیان خود به زیارت امام زاده قاسم رفتند . در این بازدید توضیحاتی درباره شجره امام زاده توسط مربی پرورشی گفته شد و پس از آن دانش آموزان نماز زیارت را به جا آورند .