روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 3 و 4 آذر ماه دانش آموزان پایه پنجم برای بازدید به کارخانه بهنوش رفته و با ماشین آلات و نوع کارکرد آن ها و تغییراتی که در طی فرایند تولید نوشیدنی ها انجام می گرفت آشنا شدند . با توضیحاتی که توسط مهندس مسئول کارخانه گفته شد دانش آموزان به موضوعات قابل توجهی دست یافتند .
این بازدید بسیار جالب و مرتبط با موضوع واحد تلفیقی دانش آموزان بود . در این بازدید دانش آموزان هم با نقش ماشین ها و تکنولوژی و هم تغییرات شیمیایی و فیزیکی در مواد بیشتر پی بردند .

IMG_2638