به اطلاع اولیای محترم و دانش آموزان عزیز می رساند :
با توجه به تعطیلی دبستان در روز چهارشنبه مورخ 1392/9/6 تکالیف دانش آموزان و آزمون آنلاین در قسمت درس های من قرار داده می شود .