دانش آموزان مقطع متوسطه ی یک در آغازین روزهای دهه ی فجر پس از تزیین مدرسه، در حیاط مدرسه با پرچم کشورشان به شادی پرداختند.

fajr8 IMG_6128