دانش آموزان مقطع متوسطه یک در روز چهارشنبه مورخ 1394/11/7 به همراه مربیان خود به زیارت مشهد مقدس رفتند.

 

IMG_5989IMG_5995 IMG_6001 IMG_6005 IMG_6040 IMG_6049 IMG_6115