برگزاری جشن روز جهانی کودک

روز جهانی کودک روزی است که برای یادبود و افتخار کودکان شناخته شده است، کشورها و سازمان‌ های بین ‌المللی مختلف روزهای متفاوتی را به عنوان روز کودک اعلام کرده و در آن روز جشن می‌ گیرند. ۱۶مهر برابر با ۸ اکتبر روز جهانی کودک است، روزی که برای همه خاطره انگیز  می باشد. کودکی کردن و […]